Bilde av mann som løper for å indikere god helse.

Velkommen til oss!

Vi er en tverrfaglig klinikk, med to fysioterapeuter og en kiropraktor, som sammen har som fokus å gi deg som pasient den best tilpassede behandlingen slik at du kan fungere bedre, og opp mot optimalt i din hverdag.

Vi behandler både akutte og kroniske nerve-, muskel- og skjelettlidelser samt andre helserelaterte problemer. Om det er noe du lurer på er det bare å ta kontakt med en av oss, eller komme innom adressene nedenfor.

Fysioterapeut

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Klikk for å lese mer

Midtbyen Instagram